EMPRESA

HISTÒRIA

alt_empresa1

Avícola Maria és una empresa familiar amb unes arrels tradicionals i una notable vocació de servei al client, que va iniciar la seva activitat ja fa seixanta anys, quan els pares dels actuals propietaris van fundar un petit negoci d’àmbit local dedicat al sacrifici i distribució de pollastres.
Des d’aleshores ha concentrat tots els esforços en adaptar-se als constants canvis que s’han produït en la indústria, invertint en cada moment en totes les millores tecnològiques i posant en pràctica les mesures innovadores necessàries per ser una empresa moderna i puntera.

Avícola Maria du a terme una acurada selecció de les primeres matèries. Les aus procedeixen d’explotacions ubicades a la província de Girona, permetent una supervisió directa i regular del creixement i cria i procurant que en tot moment es respectin les normes de benestar animal.


alt_empresa2

QUALITAT - SEGURETAT ALIMENTÀRIA - TRAÇABILITAT

alt_empresa2

Tots els processos desenvolupats estan sotmesos a un estricte control per garantir la seguretat alimentària i estan gestionats segons els dictàmens de la norma de qualitat ISO 9001.
Durant les fases de criança, processat i comercialització s’aplica un sistema de traçabilitat per poder identificar els productes des de les explotacions d’origen passant per cada fase productiva i fins arribar a casa del client.
Les activitats realitzades a Avícola Maria estan subjectes a l’aplicació de criteris destinats a aconseguir el màxim respecte pel medi ambient.


creat per Grafic Art Studio