AVÍS LEGAL

Titularitat del lloc Web.

www.avicolamaria.com és un espai web, el nombre de domini es troba registrat i es propietat de AVICOLA MARIA, SA (en endavant AVICOLA MARIA) amb domicili a Ctra. Palafrugell a Regencós, KM.1 (17255) Begur (GIRONA) Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom General , Llibre 188, Foli 231, Full 3161, Secció 3, Inscripció 1, i disposat de NIF A17041948.

La finalitat de , es la d’informar sobre la activitat de AVICOLA MARIA, que es correspon amb Escorxador d’aus i sala de despecejament així com dels seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre AVICOLA MARIA.

L’accés a www.avicolamaria.com, és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, en aquest cas es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal.

L’ús de la web suposa l’acceptació del conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del Lloc Web de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

Responsabilitat.

AVICOLA MARIA, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a AVICOLA MARIA , així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’internet. Així mateix, AVICOLA MARIA, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats de actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a AVICOLA MARIA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Contingut Web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot estar des actualitzada; en aquest cas AVICOLA MARIA, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

AVICOLA MARIA, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.avicolamaria.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a tercers espais web externs, el contingut dels quals no es atribuïble ni exigible a AVICOLA MARIA, sent responsable cada titular dels espais web vinculats.

L’establiment de qualsevol híper enllaç des d’un espai web al espai web, s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a AVICOLA MARIA, sense prèvia autorització.

Propietat industrial e intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L'explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a AVICOLA MARIA o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i / o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l'usuari i / o tercers de no existir autorització expressa per part de AVICOLA MARIA facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l'accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que AVICOLA MARIA autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible.

Comentaris i suggeriments. Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal. El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l'activitat de AVICOLA MARIA.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en que sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.